Spring naar inhoud
Contact

Energie

Door de steeds groter wordende vraag naar energie en de – op termijn – beperkte voorraden fossiele brandstoffen, is de noodzaak van het zoeken naar alternatieve energiebronnen een gegeven. Dit leidt inmiddels tot intensieve samenwerking tussen bedrijven en de ontwikkeling van nieuwe initiatieven, zoals bijvoorbeeld het uitwisselen van warmte en stoom.

Het energierecht bij PlasBossinade

PlasBossinade denkt graag met u mee over de wijze waarop dit juridisch kan worden vormgegeven of over de hiervoor benodigde vergunningen. PlasBossinade houdt zich bezig met het energierecht in de breedste zin van het woord. Hierbij kunt u denken aan geschillen die voortvloeien uit leveringsovereenkomsten, vergunningstrajecten voor bijvoorbeeld windmolenparken, het opstellen en beoordelen van (levering)overeenkomsten van of voor energieleveranciers, mededingingsrechtelijke kwesties, eigendom van gas- en elektriciteitsleidingen, het opwekken of terugwinnen van energie of het adviseren over fiscale kwesties.

De juiste specialist op het gebied van energie

Bij PlasBossinade is alle voor het energierecht noodzakelijke expertise (mededingingsrecht, ruimtelijk bestuursrecht, contractenrecht, fiscaal recht) gebundeld om u op maat bij te kunnen staan. Op die manier heeft u altijd de juiste specialist of specialisten tot uw beschikking en wordt uw adviesvraag of procedure zo efficiënt en adequaat mogelijk aangepakt.