Spring naar inhoud
Contact

Risicomanagement

Als ondernemer bent u goed in het herkennen en grijpen van kansen en het omzetten daarvan in een positieve waarde voor uw onderneming. Aan ondernemen kleven soms ook risico’s die niet kunnen worden uitgesloten. Krijgen deze voldoende weging in het besluitvormingstraject zodat u zich hiertegen kunt wapenen en uw belangen kunt beschermen? Je wilt als ondernemer niet onbeperkt risico’s lopen. Het is belangrijk juridisch voorbereid te zijn. Het team Risicomanagement van PlasBossinade onderkent met en voor u risico’s in verschillende fasen en bij activiteiten in uw ondernemerschap. Dit gevolgd door een gecoördineerde inzet van middelen om de risico’s en hun effecten te beperken, te bewaken en te beheersen.

Risicoanalyse tijdens het ondernemerspad

Het ondernemerschap kent veel fases waarbij risicoanalyse essentieel is. De mensen van PlasBossinade ondersteunen en adviseren op het gebied van risicomanagement bij elke fase van het ondernemerspad.

Ondernemerspad

 • Oprichting/rechtsvorm
 • Financiering
 • Fiscale zaken
 • Verzekeringen
 • Algemene voorwaarden
 • Huisvesting (Huur, Koop, Bouw)
 • Vergunningen (Bouwvergunning, Omgevingsvergunning)
 • Personeel (Arbeidsovereenkomsten, CAO)
 • Intellectueel eigendom (Merken, Modellen, Octrooien)
 • Cybercrime en datalekken
 • Overeenkomsten sluiten
 • Expansie (groei)
 • Herstructurering

Hiervoor hebben wij een Juridisch Risicomanagement en – analyse stappenplan ontwikkeld.

 1. Wij brengen in kaart wat de huidige juridische situatie is op het door u gewenste onderdeel: bijvoorbeeld werknemers, huisvesting, vergunningen of contracten.
 2. Ongewenste risico’s worden beheersbaar en beperkt gemaakt door juridische maatregelen en aanpassingen (bijvoorbeeld aanpassen contracten of juridische structuur).
 3. Structurele maatregelen treffen om te voorkomen dat juridische risico’s zich in de toekomst weer voordoen, bijvoorbeeld voorlichting en opleiding personeel, modelovereenkomsten, handboeken en dergelijke.
 4. Borgen door vinger aan de pols en voorkomen dat risicoanalyse een eenmalige actie was, maar juist een continu proces dat onderdeel vormt van uw bedrijfsvoering.