Spring naar inhoud
Contact

Wanneer geeft fiscus uitstel van betaling bij betalingsproblemen?

Datum
Leestijd
4 minuten
door
Paulien Waninge

Laatste update 1 april 2020 13.58 uur

Coronavirus en belastingbetaling

Het is duidelijk dat het coronavirus een enorme impact heeft en zal hebben op de economie. Veel ondernemers zullen in betalingsproblemen komen, omdat hun inkomstenbronnen wegvallen of hun opdrachtgevers hen niet meer kunnen betalen. De Belastingdienst schiet deze ondernemers of zzp’ers te hulp met een aantal maatregelen.

Bijzonder uitstel van betaling

De Belastingdienst biedt altijd al de gelegenheid aan ondernemers om uitstel van betaling te verzoeken. De ervaring leert dat dit soort verzoeken niet altijd slagen en er vaak veel voorwaarden aan worden verbonden. Daarom bestaat sinds 2009 – toen de crisis nog volop woedde – een mogelijkheid tot bijzonder uitstel van betaling voor ondernemers. Dit uitstel kan gedurende een langere periode dan een jaar worden verleend of zonder dat voor het gehele bedrag zekerheid moet worden verleend.

Uitstel wordt verleend als een ondernemer buiten zijn invloed in tijdelijke liquiditeitsproblemen komt te verkeren en er wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • het gaat om werkelijk bestaande betalingsproblemen;
 • de betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard;
 • de betalingsproblemen zullen voor een bepaald tijdstip worden opgelost; en
 • er is sprake van een levensvatbare onderneming.

In een nieuwsbericht van 18 maart 2020 verwijst de Belastingdienst expliciet naar dit uitstelbeleid en past het toe op ondernemers die in betalingsproblemen zijn gekomen door het coronavirus.

Hoe vraag je uitstel van betaling?

Nadat je een aanslag hebt ontvangen, kun je een verzoek tot uitstel van betaling doen. Bij dit verzoek moet een verklaring van een derde deskundige zijn gevoegd (dit mag worden nagestuurd binnen vier weken).

De verklaring van de derde deskundige bevat:

 • een beoordeling van de aard van de betalingsproblemen;
 • de aannemelijkheid van de bedrijfseconomische gezondheid van de onderneming;
 • de haalbaarheid van het in de toekomst inlopen van de betalingsachterstand; en
 • geeft blijk van de waarneming van de aan dat oordeel ten grondslag liggende feiten en omstandigheden door de deskundige.

Een derde deskundige kan bijvoorbeeld een externe financier, jouw (fiscaal) advocaat of accountant zijn. Houd er rekening mee dat bij de verklaring nadere informatie moet worden gevoegd, zoals (liquiditeits)prognoses, debiteuren- en crediteurenlijsten, kredietovereenkomsten, zekerheidsdocumenten, taxatierapporten van onroerend goed, et cetera. Zonder die informatie kan de derde deskundige zich immers ook geen beeld vormen van de financiële situatie van jouw onderneming.

Zodra het verzoek is ontvangen, stopt de Belastingdienst met invorderingsmaatregelen en hoef je geen betaalverzuimboetes te betalen voor de loon- en omzetbelasting. Je moet wel aan jouw aangifteverplichtingen blijven voldoen.

Kort uitstel

Naast het bijzondere uitstel van betaling is er ook nog de mogelijkheid tot kort uitstel van betaling. Het verzoek daartoe hoeft niet te worden gemotiveerd. Je kunt voor zowel drie als vier maanden uitstel van betaling krijgen, te rekenen vanaf de laatste vervaldag van de oudste aanslag. Voor het uitstel van drie maanden is enkel vereist dat je op tijd aangifte blijft doen. Voor het uitstel van vier maanden gelden daarnaast de volgende voorwaarden:

 • de totale openstaande schuld is minder dan € 20.000;
 • er staan geen belastingaanslagen open waarvoor dwangbevelen zijn betekend;
 • er staat geen vergrijpboete open en;
 • er is voor de openstaande aanslagen geen andere vorm van uitstel van betaling verleend.

Let op: als er bijzonder uitstel van betaling is verleend voor een aanslag, kan er geen kort uitstel meer worden verleend. Dit geldt ook als het bijzonder uitstel van betaling al is beëindigd.

Verlaging voorlopige aanslag

De Belastingdienst wijst ondernemers er in haar nieuwsbericht tot slot op dat het mogelijk is hun voorlopige aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting te verlagen. Je kunt dit doen indien je een lagere winst verwacht. In het nieuwsbericht wordt toegelicht hoe je dit kunt doen.

Wij helpen je graag

De fiscaal advocaten van PlasBossinade hebben ruime ervaring in het overleg met de Belastingdienst over het verkrijgen van uitstel van betaling. Ook geven zij als derde deskundige regelmatig een verklaring af voor het verkrijgen van uitstel van betaling. Schroom niet om contact met ons op te nemen.