Spring naar inhoud
Contact

Werktijdverkorting per direct stopgezet, Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Datum
Leestijd
3 minuten
door
Stephanie Huuskes

Laatste update 18 maart 14.41 uur

Op 17 maart 2020 heeft het kabinet besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke maatregelen te nemen. Eén van die maatregelen is het per direct stopzetten van de mogelijkheid tot werktijdverkorting. Het kabinet introduceert in plaats daarvan de tijdelijke maatregel Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De hoofdlijnen hiervan heeft het kabinet bekend gemaakt.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Vanwege het coronavirus kreeg de overheid tot nu toe circa 78.000 aanvragen voor werktijdverkorting. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven dat de regeling voor werktijdverkorting als gevolg hiervan niet meer uitvoerbaar is en niet geschikt is voor de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak. Daarom komt het kabinet met een regeling die sneller en wendbaarder is.

Met deze nieuwe regeling kunnen werkgevers een aanvraag indienen bij het UWV voor een tegemoetkoming van de loonkosten. De regeling geldt voor werknemers met een vast en flexibel contract en kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden, met een eventuele verlenging van nog eens drie maanden.

Voorwaarden NOW

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten heeft de minister benadrukt dat er geen personeel ontslagen mag worden op grond van bedrijfseconomische redenen gedurende de periode waarover een tegemoetkoming ontvangen wordt en dat de werkgever verplicht is het loon door te betalen.

Daarnaast is vereist dat er, net als bij de regeling werktijdverkorting, tenminste 20% omzetverlies verwacht moet worden. De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Hoogte van de tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten zal maximaal 90% van de loonsom zijn en is afhankelijk van de terugval in omzet. In het geval 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever. Bij 50% minder omzet bedraagt de tegemoetkoming 45% en bij 25% minder omzet is de tegemoetkoming 22,5%. De werkgever is op basis van deze regeling wel verplicht het volledige loon door te betalen. 

Het UWV zal op basis van een aanvraag eerst 80% van de verwachte tegemoetkoming als voorschot verstrekken. Voor bepaalde aanvragen boven een bepaalde omvang is een accountantsverklaring vereist. Deze omvang moet nog bekend worden gemaakt.

Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet was. Bij de definitieve vaststelling kan nog een correctie plaatsvinden.

Regeling Werktijdverkorting stopgezet

De regeling Werktijdverkorting is per direct gestopt als maatregel en kan niet meer aangevraagd worden. Als er al een vergunning is toegekend dan blijft deze van kracht. In het geval er al wel een aanvraag is gedaan maar nog geen vergunning is verleend, zal de aanvraag voor de Werktijdverkorting beschouwd worden als een aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Mogelijk wordt daarvoor om aanvullende informatie verzocht.

Vanaf wanneer het mogelijk is om op basis van de nieuwe regeling tegemoetkoming aan te vragen is nog niet bekend. De periode waarover tegemoetkoming gevraagd kan worden hangt hier niet van af. Zoals gezegd kan een tegemoetkoming gekregen worden voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020. Het UWV werkt er op dit moment aan om de regeling zo snel mogelijk in te voeren.

Uiteraard informeren wij je als er nieuwe informatie beschikbaar is. Mocht je vragen hebben kun je altijd bij ons team arbeidsrecht terecht.