Spring naar inhoud
Contact

Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht gaat over de inrichting van de omgeving. Dat klinkt ruim en dat is het ook. Het omgevingsrecht omvat alle besluiten, vergunningen, ontheffingen, et cetera, die iemand nodig heeft voor activiteiten in de omgeving. Dat kan een woning of woonwijk zijn, maar ook een (snel)weg, een fabriek, een windpark of een biovergister.

Bestemmingsplan en omgevingsvergunningen

Iedereen die iets wil bouwen in Nederland krijgt te maken met het bestemmingsplan. Voor vrijwel iedere vierkante meter in Nederland geldt een bestemmingsplan, waarin staat wat daar wel of niet gebouwd mag worden (hoe hoog, welke oppervlakte) of welk gebruik daar wel of niet is toegestaan (wonen, zorg, bedrijven, horeca, et cetera). Wie wil bouwen of een bestaand gebouw wil gebruiken, moet dus goed kijken wat er in het bestemmingsplan staat. Daarnaast zijn vaak nog veel meer vergunningen nodig, bijvoorbeeld voor brandveilig gebruik, natuurbescherming, kamerverhuur of monumentenbescherming.

Al deze regels – en nog veel meer – vallen onder het omgevingsrecht. De advocaten van PlasBossinade adviseren u over de vraag welke vergunningen nodig zijn. Wordt een bepaalde vergunning geweigerd? Dan weten de advocaten van PlasBossinade wat u moet doen om – liefst zonder procedure – die vergunning alsnog te krijgen. Wordt een vergunning verleend voor een activiteit waar u het helemaal niet mee eens bent? Dan maken de advocaten van PlasBossinade in overleg met u effectief bezwaar.

Alle kanten van de tafel

In het omgevingsrecht treedt PlasBossinade op voor vergunningverleners (overheden), vergunninghouders (bedrijven en instellingen) én bezwaarmakers (omwonenden of belangenorganisaties). Zij kennen dus de belangen en posities van alle partijen in een omgevingsrechtelijk geschil. Onze advocaten hebben gevoel voor politieke verhoudingen. Zij realiseren zich dat veel omgevingsrechtelijke besluiten worden genomen op grond van politieke en bestuurlijke overwegingen. Het ‘juridische’ is daarbij niet altijd leidend. In hun werk houden onze advocaten dus uitdrukkelijk rekening met de niet primair juridische kanten van een zaak. Het resultaat telt.

Advocaat omgevingsrecht

Bent u op zoek naar een advocaat die gespecialiseerd is in omgevingsrecht? PlasBossinade heeft advocaten die veel kennis en ervaring hebben in omgevingsrecht: zij staan klaar om u van dienst te zijn. Neem contact met ons op om te zien wat wij specifiek voor u kunnen betekenen.

Ondersteuning nodig op dit vakgebied?

neem contact op met onze specialisten