Spring naar inhoud
Contact

Staatsrecht

Bent u op zoek naar een advocatenkantoor dat zich richt op staatsrecht? Dan bent u bij PlasBossinade op de juiste plek. Bekijk wat we voor u kunnen betekenen.

Het staatsrecht regelt de organisatie van bijvoorbeeld gemeenten – in de Gemeentewet - en provincies – in de Provinciewet. Wat mag de gemeenteraad en wanneer heeft u te maken met B&W? En hoe zit het met bevoegdheden van ambtenaren om toezeggingen te doen of overeenkomsten te sluiten? Zijn wel bevoegd, gevolmachtigd of gemandateerd om met u zaken te doen? En hoe zit het met de openbaarheid van bestuur? Zijn raadsvergaderingen altijd openbaar? Welke stukken vallen onder de Wet openbaarheid van bestuur?

Bevoegdheden organisaties

In hun overheidspraktijk adviseren de advocaten van PlasBossinade vaak over vragen op het gebied van staatsrecht. Het gaat dan meestal over gemeentelijke of provinciale organisaties en bevoegdheden.

  • Wat mag een gemeente bijvoorbeeld wel of niet regelen?
  • En hoe zit het met delegatie en mandaat; is de ambtenaar of bestuurder met wie u spreekt eigenlijk wel bevoegd?
  • Kunnen B&W geheimhouding opleggen aan de gemeenteraad en zo ja, wat betekent dat dan voor verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur?

Ook zaken op het gebied van de openbare orde (sluiting van coffeeshops of woningen in verband met hennepteelt) of het al dan niet verbieden van demonstraties horen bij het staatsrecht.

De advocaten van PlasBossinade doen vooral aan praktisch staatsrecht. Zij houden niet van theoretische beschouwingen, maar geven een concreet antwoord op uw concrete vraag. Wat mag wel en wat mag niet? En als het niet mag, wat zijn dan de alternatieven?

PlasBossinade kan u adviseren over alle aspecten van het staatsrecht. Indien u een vraag heeft, neem dan gerust contact op met de gespecialiseerde advocaten van PlasBossinade.

Ondersteuning nodig op dit vakgebied?

neem contact op met onze specialisten