Spring naar inhoud
Contact

Staatssteunrecht

Bent u op zoek naar een advocatenkantoor dat specialisten in huis heeft op gebied van staatssteun? Dan bent u bij PlasBossinade op het juiste adres. Hieronder kunt u lezen wat wij voor u kunnen doen.

Het staatssteunrecht vindt zijn basis in het mededingingsrecht. De mededinging of concurrentie kan namelijk niet alleen verstoord worden door het doen en nalaten van ondernemingen zelf, maar ook door het verlenen van (onregelmatige of onrechtmatige) overheidssteun aan bepaalde ondernemingen. Deze ondernemingen worden daarmee immers bevoordeeld ten opzichte van hun concurrenten.

Regelingen staatssteun

Het is (decentrale) overheden daarom niet toegestaan om steun te verlenen aan een onderneming als dat de concurrentie vervalst. Toch zijn er regelingen die het mogelijk maken om steun te verlenen. Er is bijvoorbeeld een aantal de-minimisregelingen op grond waarvan steun van betrekkelijke omvang toegelaten wordt. Daarnaast is er de Algemene Groepsvrijstellingsverordening op grond waarvan verschillende soorten steun in bepaalde mate wordt toegelaten.

Ook is er de mogelijkheid om een onrendabele top van een project te financieren en is het mogelijk om vergoedingen te betalen voor diensten die zijn aangemerkt als Diensten van Algemeen Economisch Belang. Bovendien is er een veelheid aan sectorspecifieke steunregels dat ruimte biedt om steun te verlenen (bijvoorbeeld opleidingssteun, steun voor infrastructuur, vervoer, landbouw, milieu en natuur, et cetera). Grondtransacties (en andere transacties) kunnen daarnaast staatssteunproof gemaakt worden door de richtlijnen uit de Mededeling van de Commissie betreffende het begrip ‘staatssteun’ in acht te nemen.

Mochten al deze regelingen niet gelden, dan is het mogelijk te onderzoeken of de ‘steun’ dusdanig ingekleed kan worden dat deze überhaupt niet als steun kwalificeert. Mocht dat ook niet kunnen, dan kan nog een procedure gevolgd worden om de steun te laten goedkeuren.

Vraagt u zich af of het door de overheid aan uw concurrent verstrekt voordeel is toegestaan? Of wilt u als ondernemer of overheid kijken welke mogelijkheden er zijn om de overheid financieel bij te laten dragen aan een project? Dan bent u bij PlasBossinade op de juiste plek. Onze staatssteunspecialisten vertellen u precies wat mogelijk is.

Ondersteuning nodig op dit vakgebied?

neem contact op met onze specialisten