Spring naar inhoud
Contact

Levering en hypotheek van vastgoed. Hoe werkt het?

De levering van vastgoed (woning, bedrijfspand of bouwterrein) moet op grond van de wet bij notariële akte plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor het vestigen van een erfpachtrecht, opstalrecht, hypotheek of voor het splitsen van een gebouw in appartementsrechten. Vrijwel altijd is dus de tussenkomst van een notaris vereist bij een vastgoedtransactie. De (kandidaat-)notarissen van PlasBossinade houden zich bezig met alle aspecten van vastgoedtransacties en kunnen u dus bij uw voorgenomen transactie adviseren en begeleiden.

Rol notaris

De notaris stelt de notariële akte op die is benodigd voor onder meer één van de hierboven genoemde transacties. Het ontwerp van de akte wordt uiteraard aan de partijen toegezonden met het verzoek daarop hun goedkeuring te geven. Zo nodig worden er aanpassingen in het ontwerp gedaan voordat er wordt getekend, alles in goed overleg met de betrokkenen. De notaris vervult daarbij een volstrekt neutrale rol. Hij is onpartijdig en zorgt er voor dat sprake is van een goede bescherming van de belangen van alle partijen en informatievoorziening aan partijen.

Onder andere zorgt de notaris voor controles in het kadaster en oude akten om na te gaan of de eigendom van een pand inderdaad toebehoort aan degene die zegt eigenaar te zijn en dat er geen lasten op het pand rusten anders dan aan koper bekende lasten. Ook het handelsregister van de Kamer van Koophandel en legitimatiebewijzen worden door de notaris gecontroleerd. Uiteraard is het geldverkeer bij een vastgoedtransactie erg belangrijk. De koper (of diens bank) van een pand wil er zeker van zijn dat het geld pas in het bezit van verkoper komt als ook de eigendomsoverdracht aan koper zeker is. Daarvoor beschikt de notaris over een zogenaamde "kwaliteitsrekening". De koper stort de koopsom op die rekening en de notaris betaalt het geld uit aan verkoper zodra zeker is dat de hele transactie netjes is afgewikkeld. Ook de bij een transactie verschuldigde overdrachtsbelasting wordt door de notaris berekend en afgedragen aan de Belastingdienst.

Alle partijen weten op deze wijze zeker dat het uiteindelijke resultaat overeenkomt met datgene wat partijen voor ogen hadden. De koper wordt eigenaar, de verkoper krijgt de koopsom en de bank krijgt haar recht van hypotheek.

Voor meer informatie neemt u gerust contact op met de medewerkers van het notariaat van PlasBossinade.