Spring naar inhoud
Contact

Aardbevingen

Aardbevingen zijn in Groningen helaas onderdeel van de dagelijkse realiteit. Tegenover het profijt dat alle Nederlanders hebben van de gaswinning, worden de Groningers steeds opnieuw geconfronteerd met schade en onzekerheid over de gevolgen van de volgende aardbeving. De juridische aspecten van de aardbevingen hebben uiteraard ook de specifieke aandacht van PlasBossinade. De mensen van PlasBossinade wonen en werken zelf in het aardbevingsgebied, en zijn dus bij uitstek in staat om de problemen die er leven te begrijpen. Het Team Aardbevingen van PlasBossinade heeft expertise op meerdere terreinen. Bijzonder is dat PlasBossinade ook voor een aantal collectieven optreedt.

Procedure gaswinning

Veel inwoners van Groningen vinden de toenemende kracht van de bevingen en de daarmee gepaard gaande schade en waardedaling zondermeer reden om de gaswinning te stoppen of op zijn minst stevig te reduceren. Omdat de kracht van een collectief groter is verenigen zij zich in belangengroepen. PlasBossinade treedt onder meer op voor enkele ideële organisaties en een aantal particulieren. PlasBossinade heeft voor hen een zienswijze ingediend op het ontwerp-instemmingsbesluit van minister Kamp en tegen het definitieve besluit d.d. januari 2015 beroep ingesteld.

Schade en aansprakelijkheid

Schade als gevolg van aardbevingen door gaswinning moet uiteraard worden vergoed. Het is geen geheim dat dit proces niet altijd goed loopt. De aansprakelijkheidsspecialisten van PlasBossinade hebben voor u het antwoord op de vraag welke schade (aan pand of  letsel) u kunt verhalen, wie daarvoor moet worden aangesproken en hoe deze schade in uw specifieke situatie moet worden vastgesteld. Het betreft mogelijkheden om civiel te procederen, maar ook kunnen wij u bijstaan (als zaakwaarnemer) bij de Commissie bijzondere situaties.

Preventieve maatregelen en aardbevingsbestendig bouwen

Om de veiligheid voor de mensen te vergroten wordt gewerkt aan versterkende maatregelen voor alle gebouwen in het gebied. Voor de betrokken eigenaar levert dit veel onzekerheden op. Welke versterkende maatregelen zijn in uw specifieke situatie geëigend en hoe lang duurt het voordat deze worden uitgevoerd? Dat speelt bij woningen, maar ook bij bedrijfsgebouwen en publieke gebouwen zoals scholen, ziekenhuizen, etcetera. Wanneer zijn deze weer veilig en wie betaalt dat? PlasBossinade heeft al veel ervaring met het behandelen van dit soort kwesties en zorgt dat er goede afspraken worden gemaakt (bijvoorbeeld bij het verhalen van extra kosten op de voor de aardbevingen verantwoordelijke partij).

Fiscaal

De fiscaal advocaten van PlasBossinade, doen onderzoek naar en geven advies over de aardbevingsproblematiek. Zij houden zich onder andere bezig met het adviseren van relaties over de fiscale gevolgen van:

  • materiële en immateriële schadevergoedingen;
  • waardedalingen, afschrijvingen, voorzieningen en reserves voor ondernemers in de inkomsten-, vennootschaps- en omzetbelasting;
  • het huurwaardeforfait van de eigen woning, de WOZ-beschikking en daaraan gekoppelde lokale heffingen.