Spring naar inhoud
Contact

Mededingingsrecht

Het mededingingsrecht bestaat uit de onderdelen: • Kartelrecht; • Concentratiecontrole; • Misbruik economische machtspositie; • Wet Markt en Overheid.

Bent u op zoek naar advocaten die gespecialiseerd zijn in het mededingingsrecht. Dan bent u bij PlasBossinade op het juiste adres. Lees hieronder wat wij voor u kunnen betekenen.

Kartelrecht

Als bedrijven afspraken maken die de concurrentie of mededinging kunnen beperken, spreken we van een kartel. Hieronder vallen niet alleen afspraken met concurrenten, maar ook bijvoorbeeld afspraken met uw leverancier of afnemer, zoals een distributieovereenkomst of franchiseovereenkomst. Het is verstandig om op voorhand te laten controleren of wat u wilt afspreken, is toegestaan.

Naast de afspraken die bewust de mededinging beperken (denk aan het non-concurrentiebeding), kunnen afspraken dit ook onbedoeld doen. Denk bijvoorbeeld aan samenwerkingsovereenkomsten. Die zijn bedoeld om meerwaarde voor beide partijen te creëren, maar kunnen voor andere concurrenten of afnemers soms nadelige effecten hebben. Er zijn vaak meer mogelijkheden om de samenwerking wel aan te kunnen gaan dan gedacht wordt, maar de grenzen van het mededingingsrecht moeten dan wel goed bewaakt worden.

Vraagt u zich af of uw concurrent in strijd handelt met het mededingingsrecht of vraagt u zich af welke afspraken u zelf wel of niet mag maken? Of krijgt u te maken met de Autoriteit Consument en Markt (ACM)? Dan helpen de advocaten van PlasBossinade u graag. Zowel om toelaatbare afspraken te maken, maar ook in civiele procedures of in procedures tegen de ACM.

Concentratiecontrole

Onder de term concentratiecontrole houdt de ACM in de gaten of door fusies en overnames geen onbalans ontstaat in de concurrentieverhoudingen op de betreffende markt. Ook het oprichten van een nieuwe onderneming (joint venture) kan onder de concentratiecontrole vallen. PlasBossinade toetst of er een meldingsplicht bij de ACM bestaat en begeleidt u bij de meldingsprocedure. Bent u het niet eens met de fusie of overname die uw concurrent beoogt? Dan adviseert PlasBossinade u over de mogelijke acties en begeleidt u daarbij.

Misbruik economische machtspositie

Onder het mededingingsrecht valt ook de controle op ondernemingen die een economische machtspositie hebben. Een groot marktaandeel hebben is niet verboden; daar misbruik van maken wel. Wilt u weten wat voor uzelf is toegestaan of wilt u het gedrag van uw leverancier of een concurrent beoordelen, dan vertellen onze advocaten daar graag meer over.

Wet Markt en Overheid

Het mededingingsrecht was van oudsher vooral op (commerciële) ondernemingen gericht. Ook overheden zijn echter steeds vaker actief op markten waarop ook commerciële partijen opereren. Denk aan markten voor ICT- diensten, schoonmaak, catering, verhuur, sociale werkplaatsen, et cetera. Hiertoe is de Wet Markt en Overheid in het leven geroepen. Overheden mogen best op een commerciële markt actief zijn, maar moeten dan wel eerlijk concurreren. Zij zullen bijvoorbeeld hun integrale kosten moeten doorberekenen om eerlijke tarieven te hanteren. Ook mogen zij eigen overheidsbedrijven niet bevoordelen boven andere bedrijven. Wilt u weten onder welke voorwaarden overheden op de commerciële markten actief mogen zijn, dan bent u bij de advocaten van PlasBossinade op het juiste adres.

PlasBossinade kan u adviseren over alle aspecten van het mededingingsrecht. Indien u een vraag heeft, neem dan gerust contact op met de gespecialiseerde advocaten van PlasBossinade.

Ondersteuning nodig op dit vakgebied?

neem contact op met onze specialisten