Spring naar inhoud
Contact

Bouw voor aannemers

Onderstaand een aantal veelgestelde juridische vragen en antwoorden over bouw. We behartigen zowel de belangen van opdrachtgevers als aannemers.

Wanneer de afgesproken betalingstermijn is verstreken, is de opdrachtgever rente verschuldigd. Het is verstandig om de opdrachtgever aan te manen tot betaling. Duurt het desondanks te lang, dan is een goede (juridische) incassobrief vaak een verstandige vervolgstap.

Binnen redelijke grenzen mag de opdrachtgever van u verwachten dat niet al te ingrijpende wijzigingen worden doorgevoerd. Om discussies achteraf te voorkomen doet u er wel goed aan om de opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) te informeren over de financiële gevolgen daarvan. Wanneer één en ander leidt tot een langere bouwtijd moet u de opdrachtgever zeker informeren.

U kunt ermee beginnen om de opdrachtgever er op te wijzen dat diens te late beslissingen leiden tot stagnatie. Wanneer dat niet helpt én het werk dreigt echt stil te vallen, moet u de opdrachtgever schriftelijk waarschuwen. Afhankelijk van de situatie kunt u uw werkzaamheden tijdelijk stil leggen en/of meerkosten claimen.

Dit kan in principe alleen in de situatie dat de opdrachtgever zodanig tekort schiet in zijn verplichtingen dat van u niet verwacht mag worden dat u nog verder blijft gaan. U moet dan wel de opdrachtgever eerst in gebreke stellen. Het tekortschieten van de opdrachtgever moet zodanig ernstig zijn dat dit de beëindiging rechtvaardigt.

De verantwoordelijkheid voor het aardbevingbestendig bouwen ligt in beginsel bij de eigenaar (of eventueel gebruiker) van het pand. Dat geldt ook voor de kosten. Als deskundig aannemer wordt vaak wel van u verwacht dat u uw opdrachtgever erop wijst dat rekening moet worden gehouden met aardbevingbestendig bouwen.