Spring naar inhoud
Contact

Bouw voor opdrachtgevers

Onderstaand een aantal veelgestelde juridische vragen en antwoorden over bouw. We behartigen zowel de belangen van opdrachtgevers als aannemers.

Naast de omgevingsvergunning gaat u ook contracten sluiten met een aannemer en wellicht ook met een architect en/of constructeur. Onze ervaring is dat het daarbij regelmatig mis gaat of dat met specifieke situaties onvoldoende rekening is gehouden. Roep daarom advies is van een juridisch specialist.

Juridisch kan dat, door (gehele of gedeeltelijke) ontbinding of opzegging. De gevolgen hiervan kunnen echter heel verschillend uitpakken en in het slechtste geval tot hoge extra kosten leiden.

Het is belangrijk dat u de aannemer zo snel mogelijk (schriftelijk) laat weten dat hij in gebreke is en de aannemer een nadere (redelijke) termijn stelt waarbinnen het werk moet zijn voltooid. Wanneer de aannemer dat binnen die termijn niet doet, is hij schadeplichtig en kunt u eventueel het werk op zijn kosten door een andere aannemer laten voltooien.

In de bouw is het gebruikelijk om aan overschrijding van de bouwtijd een boete te koppelen. Wanneer het boetebedrag juist is vastgesteld, is dat voor de aannemer een prikkel tot nakoming en tegelijk voor de opdrachtgever een vergoeding voor de ontstane schade. Dat biedt weliswaar geen 100% zekerheid, maar is een belangrijk eerste begin.

De wettelijke regels schrijven voor dat de aannemer meerwerk/prijsverhogingen tijdig moet melden. Een te late melding kan soms al voldoende reden zijn om niet te hoeven betalen. Daarnaast kan van belang zijn of er daadwerkelijk meer is gedaan en in hoeverre u van de extra werkzaamheden profiteert. De aannemer zal zijn claim in ieder geval moeten specificeren.

U kunt allereerst de aannemer in kennis stellen van uw vermoeden en om een goede uitleg vragen. Wanneer dat geen soulaas biedt, kunt u een deskundige inschakelen. Het is wel belangrijk dat u in dit soort gevallen snel handelt.

Er is geen regel die u ertoe dwingt om voor de start van het werk een voorschot te betalen.

Er ligt inderdaad een (dringend) advies om alle gebouwen beter bestand te maken tegen aardbevingen. Wat er precies moet gebeuren ligt aan de locatie en de staat van het gebouw. U kunt een aannemer of constructeur inschakelen om daarover meer te weten te komen. Afhankelijk van de situatie kunnen de extra kosten bij de NAM worden geclaimd.