Spring naar inhoud
Contact

Marianne Riemersma

Functie
hr manager / bestuurssecretaris

Door mens en organisatie op de juiste wijze met elkaar te verbinden zorgt HR manager Marianne Riemersma ervoor dat iedereen bij PlasBossinade zijn werk op een kwalitatief hoogstaande en aangename wijze kan doen.

De mens...

Marianne Riemersma houdt zich bezig met het personeelsbeleid in de ruimste zin van het woord. Zij adviseert het Dagelijks Bestuur van PlasBossinade over personele aangelegenheden, is verantwoordelijk voor het proces van in-, door- en uitstroom en aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken voor het personeel.

De organisatie...

Daarnaast ondersteunt Marianne Riemersma het Dagelijks Bestuur en de partners van de vennootschap in de organisatie van kantoor. Zo houdt zij zich bezig met het voorbereiden en opstellen van beleid en het uitzetten van acties als gevolg daarvan binnen de organisatie. Ook hierbij staat de mens voor Marianne Riemersma centraal.

Opleiding

  • Lerarenopleiding Nederlands en Aardrijkskunde
  • Arbeids- en Organisatiepsychologie, Open Universiteit Nederland (nog mee bezig)

Netwerken

  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling