Spring naar inhoud
Contact

Fiscaal recht

Bent u op zoek naar een advocaten- en notarissenkantoor dat zich richt op fiscaal recht? Dan bent u bij PlasBossinade voor gespecialiseerde advocaten en notarissen op de juiste plek. Bekijk wat we voor u kunnen betekenen.

Fiscaal recht bij elk rechtsgebied van belang

'In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes'. Een citaat van Benjamin Franklin in 1789. Een waarheid die nog altijd geldt; vrijwel iedere economische beslissing heeft fiscale gevolgen. Het belastingrecht vervult op bijna alle rechtsgebieden een rol en manifesteert zich op lokaal, nationaal en internationaal niveau. De advocaat-belastingkundigen of fiscaal advocaten (fiscalisten) van PlasBossinade kunnen u bijstaan bij alle fiscale vraagstukken waar u mee wordt geconfronteerd.

De fiscalisten van PlasBossinade houden zich bezig met de volgende werkzaamheden:

  • overleg en procederen over verschuldigdheid van belastingen
  • overleg en procederen over invordering van belastingen
  • andere zaken met een fiscaal belang

De onderdelen worden hieronder toegelicht.

Procedures tegen Belastingdienst of (lagere) overheden

De fiscaal advocaten bieden een creatieve en oplossingsgerichte aanpak van uw zaak. Is overleg of samenwerking met de Belastingdienst om wat voor reden niet (meer) mogelijk, dan biedt een procedure mogelijk een oplossing. De fiscalisten van PlasBossinade hebben gedegen kennis van het materiële en formele belastingrecht en ruime proceservaring in fiscale procedures. Zo nodig wordt geprocedeerd tot en met de Hoge Raad.

De werkzaamheden van de fiscalisten bestaan onder andere uit:

  • het begeleiden van boekenonderzoeken/controles;
  • het voeren van bezwaar-, (hoger) beroep- of cassatieprocedures tegen informatiebeschikkingen, belastingaanslagen en/of boetes;
  • inkeerprocedures;
  • fiscale strafzaken.

Procedures tegen de ontvanger van de Belastingdienst

De ontvanger is verantwoordelijk voor de invordering van belasting en kan daarnaast overgaan tot aansprakelijkstelling van een ander dan de belastingplichtige. De ontvanger heeft daarbij zowel de instrumenten uit de Invorderingswet als de bevoegdheden in het civiele recht tot zijn beschikking. De fiscalisten van PlasBossinade hebben kennis van beide rechtsgebieden en kunnen u bijstaan in iedere discussie met de ontvanger. U kunt daarbij denken aan:

  • begeleiding bij verzoeken om uitstel van betaling of kwijtschelding;
  • discussies bij (dwang)invordering;
  • aansprakelijkstelling (zoals bestuurders-, inleners- en ketenaansprakelijkheid) door de ontvanger.

Andere zaken met een fiscaal belang

Het fiscale recht kan een doolhof zijn. Een beroepsfout is daarom snel gemaakt door een adviseur. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. Onze fiscalisten hebben ruime ervaring met fiscale aansprakelijkheidszaken zowel voor als tegen de adviseur.

Daarnaast werken onze fiscalisten samen met andere professionals op verschillende rechtsgebieden en adviseren zij in fiscale zin onder meer bij herstructureren van ondernemingen, bedrijfsovernames, fusies, joint ventures, vastgoedprojecten, financieringen en echtscheidingen.

Bent u op zoek naar een specialist in fiscaal recht? PlasBossinade heeft advocaten en notarissen die veel kennis en ervaring hebben in fiscaal recht: zij staan klaar om u van dienst te zijn. Neem contact met ons op om te zien wat wij specifiek voor u kunnen betekenen.

Samenwerking Rotshuizen Geense

Rotshuizen Geense Advocaten uit Leeuwarden en PlasBossinade advocaten en notarissen uit Groningen werken sinds maart 2019 samen op het gebied van fiscale advocatuur. De samenwerking is voor Rotshuizen Geense de gewenste stap naar een bredere dienstverlening. PlasBossinade ziet de aanwezigheid van haar fiscaal advocaten in Leeuwarden als een versterking van de eigen positie in Nederland.

Rotshuizen Geense Advocaten, opgericht in 1939, is als middelgroot advocatenkantoor sterk geworteld in Friesland. Van oudsher is het kantoor zeer actief in Bouw en Vastgoed, Zorg en Welzijn en Overheid en Onderwijs.

Ondersteuning nodig op dit vakgebied?

neem contact op met onze specialisten