Spring naar inhoud
Contact

Arbeidsrecht en ontslagrecht

Bent u op zoek naar een advocatenkantoor dat zich richt op arbeidsrecht of ontslagrecht? Dan bent u bij PlasBossinade op de juiste plek. Bekijk wat we voor u kunnen betekenen.

Het arbeidsrecht is de laatste jaren ingrijpend gewijzigd. Nieuwe wijzigingen staan alweer voor de deur. Denk aan de Wet Normering Topinkomens. Een erg ingewikkelde wet, die tot veel discussie en hoofdbreken aanleiding geeft. Ook de problematiek rond de – langdurig – arbeidsongeschikte werknemer blijft tot ingewikkelde vraagstukken leiden, zowel in de relatie werkgever-werknemer als in de relatie tot het UWV.

Zet op tijd een advocaat arbeidsrecht in

In het hierdoor ontstane mijnenveld is bijstand van een specialist op het terrein van arbeidsrecht absoluut noodzakelijk. Het vroegtijdig inschakelen van een adviseur kan onnodige problemen voorkomen.

Arbeidsrecht en ambtenarenrecht

Bij PlasBossinade werken advocaten die zich met alle onderdelen van het arbeidsrecht bezig houden. Denk hierbij aan ontslagprocedures, ontslagregelingen, ontslagvergoedingen, het opstellen van arbeidsovereenkomsten en beëindigingsovereenkomsten, reorganisaties en medezeggenschap aangelegenheden. Twee advocaten zijn daarnaast gespecialiseerd in het ambtenarenrecht.

Procedures voorkomen

Zo nodig wordt geprocedeerd, maar voor het zover is wordt getracht een regeling in der minne tot stand te brengen. Als cliënt bent u er immers bij gebaat, dat procedures worden voorkomen en dat u zelf – mede – bepaalt hoe een bestaand conflict wordt opgelost. Onze advocaten kunnen als ervaren en gedegen onderhandelaars worden aangemerkt. Kennis van het recht, een goede inschatting van de juridische positie van de cliënt, een juiste presentatie van de feiten en een zekere mate van flair en zelfverzekerdheid spelen in het kader van deze onderhandelingen een belangrijke rol.

Bent u op zoek naar een advocaat die gespecialiseerd is in arbeidsrecht en/of ontslagrecht? PlasBossinade heeft advocaten die veel kennis en ervaring hebben in arbeidsrecht en ontslagrecht: zij staan klaar om u van dienst te zijn. Neem contact met ons op om te zien wat wij specifiek voor u kunnen betekenen.

Ondersteuning nodig op dit vakgebied?

neem contact op met onze specialisten