Spring naar inhoud
Contact

Damir Lacevic

Functie
advocaat

Arbeidsrecht is veel breder dan men vaak denkt. Naast de individuele arbeidsovereenkomst waarin uiteenlopende juridische aspecten een rol spelen, vallen bijvoorbeeld ook medezeggenschapsrecht, collectief arbeidsrecht, detacheringsconstructies en gelijke behandeling onder arbeidsrecht. Damir Lacevic is als advocaat gespecialiseerd in al deze facetten van arbeidsrecht en is zeer ervaren. De cliënten van PlasBossinade die door Damir Lacevic worden begeleid krijgen onvoorwaardelijke juridische steun en duidelijke uitleg over de te volgen juridische strategie. Zeker nu het arbeidsrecht ingrijpend is veranderd is er behoefte aan duidelijkheid, deskundig advies en anticiperend vermogen op de veranderingen, die door PlasBossinade en Damir Lacevic aan hun cliënten kunnen worden gegeven.

Werkgever of werknemer

Advocatuur bestaat niet alleen uit het voeren van procedures maar behelst ook een belangrijke adviserende component. Juridische problemen kunnen beter worden voorkomen dan achteraf worden opgelost. Damir Lacevic helpt als advocaat veel werkgevers bij lastige vraagstukken. Uiteraard zijn er ook werknemers die de hulp van Damir Lacevic inroepen. Ondanks het feit dat werkgevers en werknemers vanuit verschillende perspectieven redeneren, kan Damir Lacevic zich moeiteloos verplaatsen in de positie van zijn cliënt en juridische keuzes aanbevelen die voor zijn cliënt het meest voordelig zijn.

Overtuigingskracht

Procederen hoort bij het arbeidsrecht. De gedragsregels van advocaten verplichten de advocaat een oplossing buiten de rechtszaal te zoeken. Maar dat is helaas niet altijd mogelijk. In het arbeidsrecht is veelal sprake van snelle procedures waarin de ontbindingen van de arbeidsovereenkomst door de rechter worden beoordeeld, dan wel kort gedingen worden behandeld. In de rechtszaal zal Damir Lacevic echt contact zoeken met de rechter en gebruik maken van zijn eigen overtuigingskracht.

Opleiding

  • Conservatorium Groningen, klassieke muziek, instrument dwarsfluit
  • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Groningen
  • Postacademische Grotius opleiding, arbeidsrecht (cum laude)

Nevenactiviteiten

  • Mede-ontwikkelen en lesgeven aan studenten, Masterclass arbeidsrecht-programma Rijksuniversiteit Groningen
  • Tentamentrainingen voor studenten, Juridische Faculteitsvereniging (JFV) en Studiegenootschap Onderneming & Recht
  • Colleges verzorgen, HBO rechtenstudenten van Hanze Hogeschool

Netwerken

  • Lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
  • Lid van de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Noord-Nederland
  • Hattrick's Club FC Groningen

Rechtsgebiedenregister

Damir Lacevic heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.