Spring naar inhoud
Contact

Handelsrecht

De advocaten en notarissen van PlasBossinade adviseren over handelstransacties en procederen over handelsgeschillen, zowel nationaal als internationaal.

Commerciële contracten

Handelstransacties worden vastgelegd in commerciële contracten, vaak met algemene voorwaarden, en worden beheerst door het verbintenissenrecht. Op die gebieden hebben de advocaten en notarissen van Plasbossinade veel kennis en ervaring.

Bij internationaal zakendoen komen daar de volgende vraagstukken bij kijken:

  • Wat betekenen de—veelal Engelstalige —termen in een internationaal contract?
  • Welk recht kan het beste toegepast worden op dit contract? Nederlands recht of is het verstandig voor het recht van een ander land te kiezen? 
  • Gelden voor algemene voorwaarden in het buitenland dezelfde regels als in Nederland?
  • Op welke manier worden eventuele geschillen beslecht: door de rechter of via arbitrage? En in welk land?
  • Spelen er Europese regels en/of internationale verdragen waar u rekening mee moet houden (bijvoorbeeld de EEX-Verordening met regels over de bevoegde rechter, of het Weens Koopverdrag met inhoudelijke regels over internationale koopovereenkomsten)?
  • Hoe zit het met regels ter waarborging van de vrije mededinging?

Internationaal zaken doen

Het Nederlandse bedrijfsleven is van oudsher zeer internationaal georiënteerd. Import en export, koop en verkoop, distributie, dealerschap, franchise, agentuur, etcetera. Internationaal handelen lijkt misschien op zaken doen in Nederland, maar er gelden andere regels. Kennis van en ervaring met de juridische aspecten van het internationaal zaken doen is onontbeerlijk om vervelende of zelfs schadelijke gevolgen te voorkomen. De advocaten en notarissen van PlasBossinade adviseren over internationale handelstransacties, stellen internationale contracten op of beoordelen deze en staan cliënten bij in internationale geschillen. Zo kunnen we uw zaken zo soepel mogelijk laten verlopen.

Internationaal netwerk

PlasBossinade heeft diverse internationale samenwerkingsverbanden en is bovendien lid van een vooraanstaand wereldwijd netwerk van onafhankelijke advocatenkantoren: The International Lawyers Network. De kantoren van dit netwerk zijn gereputeerde kantoren in hun eigen jurisdictie en bieden hoogwaardige dienstverlening. Dit betekent dat klanten van PlasBossinade via ons kantoor direct toegang hebben tot gerespecteerde en ervaren lokale advocaten in veel landen.

Handelsrecht voor buitenlandse ondernemingen in Nederland

PlasBossinade helpt geregeld buitenlandse ondernemingen bij het zaken doen in Nederland. Denk hierbij aan het sluiten van een contract met een Nederlandse handelspartner, het opzetten van een vestiging in Nederland of het overnemen van een Nederlandse onderneming.

Bent u op zoek naar een advocaat die gespecialiseerd is in handelsrecht, verbintenissenrecht of commerciële contracten? PlasBossinade heeft advocaten en notarissen die veel kennis en ervaring hebben in handelsrecht en commerciële contracten: zij staan klaar om u van dienst te zijn. Neem contact met ons op om te zien wat wij specifiek voor u kunnen betekenen.

Ondersteuning nodig op dit vakgebied?

neem contact op met onze specialisten