Spring naar inhoud
Contact

Jan Leo de Hoop

Functie
advocaat

Met meer dan 30 jaar ervaring en een langdurige specialisatie in het ondernemingsrecht, is Jan Leo de Hoop voor veel klanten een vaste vraagbaak als het gaat om complexe ondernemingsrechtelijke kwesties en contracten. Duidelijk en pragmatisch in zijn advisering, vasthoudend in procedures, en vanzelfsprekend altijd met volle inzet.

Fusies en overnames

Jan Leo de Hoop treedt op voor zowel verkopers als kopers van ondernemingen, maar ook voor private equity partijen, investerings- en financieringsfondsen. Hij heeft fusies, overnames, joint ventures en de totstandkoming van andere samenwerkingsvormen begeleid in diverse branches.

Contracten/internationale praktijk

Een belangrijk deel van de praktijk van Jan Leo bestaat uit het opstellen en begeleiden van onderhandelingen over (internationale) contracten. Hij is voor diverse ondernemingen het vaste aanspreekpunt. Een deel van dit contractenwerk is vastgoed gerelateerd, vooral in de beleggingssfeer (beleggingsfondsen). In internationaal verband behartigt hij daarbij de belangen van klanten met wederpartijen in andere Europese landen en daarbuiten. Hij treedt ook op voor buitenlandse klanten die zaken doen in Nederland. Daarbij gaat het om contracten en ook om ondernemingsrechtelijke kwesties (waaronder geschillen) in ruime zin. Jan Leo is key contact van PlasBossinade voor het internationale netwerk van advocatenkantoren The International Lawyers Network.

Ondernemingsbestuur/geschillen in ondernemingen

Mede doordat Jan Leo bij veel klanten jarenlang als vaste adviseur fungeert, heeft hij ervaring met vragen omtrent ondernemingsbestuur en geschillen in ondernemingen. Vaak gaat het om complexe verhoudingen tussen diverse stakeholders, waarbij zeker niet alleen juridische aspecten een rol spelen. Jan Leo probeert in de eerste plaats tot een pragmatische, werkbare oplossing te komen, waar alle betrokkenen mee verder kunnen. Maar hij schuwt ook niet de gang naar de rechter, bijvoorbeeld de Ondernemingskamer, als dat nodig is.

Opleiding

 • Rijksuniversiteit Groningen, Nederlands recht (privaatrecht en sociaal economisch recht)
 • Erasmusuniversiteit Rotterdam, specialisatieopleiding Internationale Handel
 • Grotius Academie, specialisatieopleiding Vennootschapsrecht (cum laude)
 • Wagner Group, specialisatieopleiding Governance voor Commissarissen & Toezichthouders

Netwerken

 • Lid van de Vereniging voor Burgerlijk Recht (VBR)
 • Lid van de Vereeniging Handelsrecht (VHR)
 • Lid VNO-NCW Noord
 • Lid Exportclub Noord
 • Lid Commercieele Club Groningen

Rechtsgebiedenregister

Jan Leo de Hoop heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Ondernemingsrecht
 • Verbintenissenrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.