Spring naar inhoud
Contact

Update aanbestedingsrecht: gewijzigde drempelbedragen

Datum
Leestijd
2 minuten
door
Peter Bluemink

Wanneer de waarde van een overheidsopdracht gelijk is aan of het Europese drempelbedrag overschrijdt, geldt voor aanbestedende diensten een plicht tot Europees aanbesteden. Per 1 januari 2020 zijn deze Europese drempelbedragen inzake de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten en concessies (wederom) aangepast.

Met de aanpassingen uit januari 2020 worden de drempelbedragen voor het eerst sinds 10 jaar (!) verlaagd. De wijziging geldt zowel voor opdrachten voor werken als voor opdrachten voor leveringen en diensten, ongeacht de sector. De gewijzigde drempelbedragen zijn voor een periode van 2 jaar vastgesteld.

Schematisch weergegeven zien de drempelbedragen tot en met 31 december 2021 er als volgt uit:

Overheidsopdracht

Drempelbedragen

Overheidsopdracht voor werken

€ 5.350.000,-   

Overheidsopdracht voor leveringen en diensten (voor centrale overheid)

€ 139.000

Overheidsopdracht voor leveringen en diensten (voor decentrale overheid)

€ 214.000,-       

Overheidsopdracht voor sociale en andere specifieke diensten

€ 750.000,-       

   

Concessieopdrachten

 

Concessie voor diensten en openbare werken

€ 5.350.000,-   

   

Speciale sectorbedrijven

 

Opdrachten voor werken

€ 5.350.000,-   

Opdrachten voor leveringen en diensten

€ 428.000,-      

Opdrachten voor sociale en andere specifieke diensten

€ 1.000.000,-    

Voor de goede orde: voor het bepalen van de opdrachtwaarde moet worden uitgegaan van de totale waarde van de opdracht, exclusief BTW. Om de totale waarde te berekenen moeten ook eventuele opties of verlengingen bij de overeenkomst worden meegenomen. Voor de berekening moeten bovendien alle percelen van de opdracht worden opgeteld.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van de Aanbestedingswet 2012, dan staat de het team aanbestedingsrecht van PlasBossinade uiteraard voor je klaar.