Spring naar inhoud
Contact

Saskia Frijling

Functie
advocaat

In tegenstelling tot de naam is ‘vast’-goed constant in beweging. Je ziet de omgeving voortdurend veranderen. Ook de spreekwoordelijke ivoren toren die de advocatuur zou zijn, bestaat allang niet meer bij PlasBossinade.

Niet alleen de fysieke omgeving verandert zichtbaar, ook de regelgeving die aan de basis staat van iedere vastgoedtransactie verandert voortdurend. Die verschillende dynamieken combineren, toepassen en samen met een cliënt vorm geven, is de passie van Saskia Frijling.

Teamplayer

Saskia Frijling houdt zich bij PlasBossinade bezig met adviseren, contracteren en – als het nodig is – procederen. Communicatie staat daarbij centraal. Met de cliënt, met de wederpartij en andere belanghebbenden. Inlevingsvermogen, kennis van de juridische (on)mogelijkheden en analytisch inzicht in het brede speelveld van vastgoedtransacties kenmerken Saskia Frijling in haar werk. Dit leidt tot teamwerk met cliënten. Saskia Frijling is veelal een verlengstuk van uw organisatie: in de frontlijn of op de achtergrond, al naar gelang de zaak het vraagt.

Tot haar cliëntenportefeuille behoren (semi)overheden, projectontwikkelaars, woningcorporaties, beleggers/verhuurders en makelaars.

Allround

Binnen de sector vastgoed is Saskia Frijling allround. Aan- en verkoop van vastgoed, onteigeningen, huur en (erf)pacht en project- en gebiedsontwikkeling zijn onderwerpen die zij tot haar specialisatie mag rekenen.

In vastgoedzaken is een goede samenwerking met aanverwante rechtsgebieden van groot belang. Er bestaan korte lijnen met het notariaat en de teams bestuursrecht en bouw-, aanbestedings- en staatssteunrecht.

Opleiding

  • Nederlands recht, bedrijfsrecht & privaatrecht, Universiteit Leiden (keuzevakken: huurrecht, contractenrecht)
  • Grotius postacademische opleiding Onroerend Goed
  • CPO specialisatie onteigeningsrecht

Netwerken

  • Vereniging voor Onteigeningsadvocaten (VOA) (Aspirant lid)
  • Noordelijke Vastgoed Sociëteit (NVS)
  • Lighthouse Noord

Rechtsgebiedenregister

Saskia Frijling heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:                                                                                 

  • Huurrecht
  • Vastgoedrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.