Spring naar inhoud
Contact

Vastgoed

Uitdagende marktomstandigheden vragen volledige inzet, goede kennis en creativiteit van ontwikkelaars, overheden, aannemers, beleggers, corporaties en andere marktpartijen. De vastgoedsector wordt daarbij geconfronteerd met nieuwe wetgeving die grote gevolgen heeft voor interne en externe bedrijfsvoering.

Oplossing in plaats van probleem

Als het gaat om vastgoed kunt u te maken krijgen met veel verschillende rechtsgebieden en wordt u steeds meer gedwongen ook rekening te houden met maatschappelijke belangen. Dit vraagt om een integrale aanpak van juridische zaken. Die aanpak biedt PlasBossinade met volledige inzet, gespecialiseerde kennis én creativiteit. De vastgoedrecht advocaten en (kandidaat-)notarissen van PlasBossinade zien oplossingen in plaats van problemen.

Koop en verkoop

Centraal op het gebied van vastgoed staat de koop en verkoop van onroerende zaken. Voor de handtekening is gezet, is er al veel werk verricht. Gesprekken of onderhandelingen tussen partijen zijn minder vrijblijvend dan vroeger. Hoewel de belangen gelijk lijken, blijkt achteraf maar al te vaak dat er addertjes onder het gras zaten.

De vastgoedrecht advocaten en (kandidaat-)notarissen van PlasBossinade begeleiden bij de totstandkoming en/of het opstellen van de overeenkomst. De notarissen verzorgen ook de overdracht en de eventuele vestiging van een hypotheek. Dat voorkomt nare verrassingen achteraf.

Onteigening en grondzaken

PlasBossinade adviseert en begeleidt overheden en particulieren bij minnelijke grondverwerving en onteigeningsprocedures.

Projectontwikkeling

Projectontwikkeling vraagt, naast inzicht in grondaankoop, gespecialiseerde kennis op de rechtsgebieden van contracten, bouw en aanneming, ruimtelijke ordening (inclusief grondexploitatie en planschade), aanbesteding, staatssteun en fiscaliteit.

Het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst (realisatieovereenkomst, ontwikkelingsovereenkomst of hoe ook genoemd) is vaak complexer dan u denkt.

Huur, (erf)pacht en appartementsrecht

Bedrijfsruimte, kantoorruimte, woonruimte, (on)bebouwde grond: elk kent een eigen wettelijk regime met valkuilen. Ook hier geldt, problemen voorkomen is eenvoudiger dan genezen. Vaak is één telefoontje naar de vastgoedrecht specialisten van PlasBossinade genoeg om richting te geven. Daarnaast adviseren wij ook over tussentijdse beëindiging, (opleverings)gebreken, indeplaatsstellingen, onderhuur en huurprijzen. En als het nodig is procederen we voor u.

De advocaten en (kandidaat-)notarissen van PlasBossinade helpen u ook als het gaat over erfpacht, pachtzaken en appartementsrechten.

Vastgoedrecht advocaten en notarissen

Bent u op zoek naar een advocaat of notaris die gespecialiseerd is in vastgoedrecht? PlasBossinade heeft advocaten en notarissen die veel kennis en ervaring hebben in vastgoedrecht: zij staan klaar om u van dienst te zijn. Neem contact met ons op om te zien wat wij specifiek voor u kunnen betekenen.

Ondersteuning nodig op dit vakgebied?

neem contact op met onze specialisten